Direktoratet for naturforvaltning (DN) fattet vedtak om fellingen mandag formiddag etter at det var bekreftet ferske spor fra bjørn i området. Noen timer senere ble bjørnen felt for å hindre skade på sau i den kommende beitesesongen.

De siste ti årene er det ifølge direktoratet registrert store årvisse skader på sau forårsaket av bjørn i nettopp Hattfjelldal. Kommunen er prioritert for beitedyr av den regionale rovviltnemnda og var et av områdene som DN vurderte for ekstraordinære uttak etter endt lisensfelling i høst.

Fellingen er en direkte oppfølging av Stortingets rovviltforlik som ble inngått i fjor sommer. Forliket gir rom for at det i enkelttilfeller skal være tillatt med ekstraordinær felling av bjørn etter at lisensfellingsperioden er over, dersom perioden ikke har gitt det direktoratet betegner som tilfredsstillende uttelling.