- Bergen fengsel et horehus

Kvinnelige innsatte i Bergen fengsel prostituerer seg mot narkotika som betaling. Kriminalomsorgen slår alarm, skriver VG.