• MINKAR: Midtdalsbreen på Hardangerjøkulen er lett tilgjengeleg frå Finse. Professor Atle Nesje har årlege studieturar med studentar til denne breen i slutten av august. I år måtte Nesje fastslå at Midtdalsbreen hadde drege seg 34 meter attende.ARKIVFOTO: John Lindebotten

Breane brånar som smør

Den kalde og snøfattige vinteren tok hardt på breane våre. Dei hadde lite å gå på då sommaren kom, og vert stadig mindre.