Regjeringspartiet Høyre har i lengre tid etterlyst muligheten for løpende opptak til barnehagene, for å sikre at flere får plass når de trenger det. Etter tirsdagens debatt om budsjettet i Stortinget er det klart at de rødgrønnes forslag til budsjett ville sikret flere barnehageplasser.

— Vi la inn 241 millioner kroner i vårt forslag til budsjett. Det ville sikret 2900 ekstra plasser. Med dette ville de barna som er født i september og oktober 2013 få plass i barnehage fra høsten 2014, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Svikter familier

Han beskylder den borgerlige regjeringen for å svikte barnefamiliene som har behov for barnehageplass.

— De har også kuttet 4100 barnehageplasser på grunn av at den økte kontantstøtten ville føre til redusert etterspørsel. Totalt er det altså snakk om 7000 færre plasser, sier Lysbakken.

SV-eren etterlyste svar under finansdebatten fra parlamentarisk leder Trond Helleland (H) og Erna Solberg (H).

— Vi synes jo det er rart at de borgerliges løpende opptak skal resultere i færre plasser, sier han, og var lite fornøyd med svarene.

— Høyre sier kommunene skal ordne dette. Men hvordan skal de få kommunene til å sikre flere plasser. Gjennom en vennlig oppfordring?

Må stimulere

Parlamentarisk leder Trond Helleland sier de skal finne løsninger for hvordan de skal ha et løpende barnehageopptak.

— Vi må stimulere ordninger som gjør dette mulig.

- Hvordan skal dere stimulere dette?

— Det er for tidlig å si nå. Det skal settes i gang et arbeid rundt dette, og det er et ønske om å få det til.

Helleland erkjenner at deres budsjettforslag resulterer i færre barnehagepasser.

— Vi prioriterte annerledes i dette budsjettet. Vi la inn mer kvalitet i barnehagene, men så er det altså satt i gang arbeid for å kunne få til et løpende opptak.

Ble kritisert

Under debatten var det særlig den borgerlige regjeringens skattepolitikk som fikk kritikk fra opposisjonen. Totalt gjennomfører de skatte- og avgiftsletter for syv milliarder.

— Skattekutt er dette budsjettets suverene vinner, sa Jonas Gahr Støre (Ap), som mente de borgerlige løp fra en rekke valgløfter som følge av det.

— Dette er nødvendig for å kunne skape flere arbeidsplasser, også i distriktene. Det gir en mulighet for bedrifter til å reinvestere, svarte finansminister Siv Jensen (Frp).

ANGRIPER: SV-leder Audun Lysbakken anklager Høyre for å svikte barnefamiliene.
Scanpix