Syversen sier han regner med å få avklart spørsmålet om KrF vil delta i Erna Solbergs nye regjering eller ikke når partiets stortingsgruppe og sentralstyre møtes senere mandag.

— Jeg regner med det, men vi kan jo aldri vite på forhånd hva partiorganene kommer frem til. Men at vi som har sittet og sondert kan gi en anbefaling i dag, det har vi satt press på oss selv for å kunne gjøre, sier han til NTB mandag formiddag.

Har bestemt seg

Regjeringssonderingene gjenopptas klokken 12, før KrFs stortingsgruppe og sentralstyre innleder sitt fellesmøte klokken 15. Etter hvert skal også landsstyret involveres, før stortingsgruppen samles på nytt for å fatte det som kan bli en endelig beslutning om regjeringsdeltakelse eller ikke.

— Dette blir en spennende dag. Avgjørelsene kan bli retningsgivende for oss i årene fremover, sier Syversen.

Han sier sondørene i KrF, altså partileder Knut Arild Hareide, nestleder Dagrun Eriksen og ham selv, langt på vei har bestemt seg for hvilket råd de vil gi allerede.

— Vi har nok alle en følelse av hvor landet ligger, sier han.

Ifølge Syversen har enkelte forhold endret seg siden onsdag, da partiorganene sist ble hørt.

— Det har vært en dynamisk prosess, for å kalle det det.

Møttes søndag

At det kun er satt av snaue tre timer til sonderinger mandag antyder at det meste er avklart de fire partiene imellom.

— Vi jobbet veldig mye på fredag og har også brukt tiden i helgen, men da hver for oss. Vi som sonderer i KrF, møttes søndag, sier Syversen.

Han kan ikke forsikre at Venstre og KrF vil komme til samme avgjørelse, og viser til at han kun kan snakke for eget parti. På spørsmål om møteplanen kan forskyves dersom sonderingene ikke er avsluttet innen klokken 15, svarer han bekreftende.

— Det er ting som må avklares i dag, også av politiske spørsmål, understreker han.