— Det bør de ikke gjøre. Å isolere ansvaret til denne regjering alene, blir feil og urimelig. Tidligere regjeringer har også et soleklart ansvar for den mangelfulle beredskapssituasjonen, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

Hun er likevel klar på at den rødgrønne regjeringen har et særlig ansvar for manglene.

— Hovedansvaret er Jens Stoltenbergs. Han har vært statsminister i sju år. Det kommer han ikke fra, sier Jensen.

Viktig dag

Klokken 10 innledes det ekstraordinære stortingsmøtet med Stoltenbergs redegjørelse. Også justisminister Grete Faremo (Ap) skal orientere Stortinget om arbeidet med 22. juli-rapporten.

— Jeg vil komme med flere detaljer om status for hvor vi står nå samt gi en mer inngående beskrivelse av hvordan vi ser for oss veien videre, sa Faremo til NTB i forrige uke.

Den snaut 500 sider lange rapporten om angrepene 22. juli inneholder 31 konkrete forslag til tiltak som etter kommisjonen mening bør gjennomføres for å bedre norsk terrorberedskap. Regjeringen er blitt kraftig kritisert i etterkant av rapporten, og VG er blant dem som har krevd statsministerens avgang.Det er få som venter at Stoltenberg vil kaste kortene senere i dag. Tvert imot er forventningene på Stortinget at statsministeren vil gå offensivt til verks i det som beskrives som ett av hans viktigste innlegg i nasjonalforsamlingen noensinne.

Mistillit?

Det er forventet at Stoltenberg og Faremo vil bruke rundt 45 minutter hver på sine redegjørelser. Deretter får de parlamentariske lederne slippe til. Overfor NTB anslås det at stortingsmøtet vil vare rundt tre timer.

Det er høyst uvanlig at stortingspresidenten innkaller de 169 representantene utenom sesjonene vår og høst. Så snart Stortinget samles til høstsesjon om en måneds tid, vil kontroll— og konstitusjonskomiteen starte behandlingen av redegjørelsene. Høringer vil trolig bli gjennomført, men først når innstillingen fra komiteen foreligger, vil opposisjonslederne vurdere spørsmålet om mistillit mot én eller flere av regjeringens medlemmer.

Parallelt vil justiskomiteen behandle to beslektede meldinger i høst. Den ene er stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet som ble lagt fram i juni. Den såkalte resultatreformen i politiet er den andre, en melding som ennå ikke er ferdigstilt.

På nyåret kommer enda en stortingsmelding, der oppfølgingen av 22. juli-rapporten blir gjennomgått i større detalj.

Klare svar

Høyre-leder Erna Solberg slo fast overfor NTB i helgen at hun forventer klare svar fra Stoltenberg og Faremo.

— Mange av svakhetene som rapporten viser til, har vært kjent i årevis. Men det har vært ustrukturert informasjon, og ingen har satt sammen bitene. Stoltenberg må vise evne til å tenke nytt, på tvers av sektorer. Og han må gi garantier for at tiltak følges opp, sa Solberg.

Siv Jensen vil ha svar på når det kan ventes en klar erkjennelse av hva som har sviktet, men like mye konkrete svar og anvisninger på hva som må gjøres:

— Jeg vil vite når det blir fattet vedtak om beliggenhet for nytt beredskapssenter. Jeg vil vite når døgnkontinuerlig helikopterberedskap kommer på plass. Jeg vil vite om det kommer en egen forpliktende plan for IKT og utstyrsinvesteringer til politisektoren, og jeg vil vite om det gjøres tiltak som sørger for at ventetiden for nytt nødnett medfører så små komplikasjoner som mulig, poengterte hun i en VG-kronikk denne uka.