— Vi trenger mest mulig åpenhet og demokrati i en sak som dette, sier komitéleder Anders Anundsen (Frp) til NRK.

Tajiks forgjenger, Anniken Huitfeldt, offentliggjorde toppolitikernes forklaringer kvelden før hun gikk av. Den nye kulturministeren uttalte onsdag at Stortinget også kunne få innsyn i toppbyråkratenes forklaringer, men det er ikke nok for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

— En samlet komité er opptatt av åpenhet i denne prosessen, og så kan det selvfølgelig komme en situasjon hvor deler av dette må unntas offentligheten, sier Anundsen.

Komiteens andre nestleder, Martin Kolberg (Ap), sier han ikke har noen grunn til å tro at det er motvilje i regjeringen i dette spørsmålet.