— Når kommunene har mulighet til å velge hvilke flyktninger de vil bosette, tar de dem som har utdanning og er ressurssterke, sier mottaksleder Are Skancke Andreassen ved Tverlandet mottak i Bodø til NRK.

I dag er det nær 3.500 personer i Norge som fortsatt bor på asylmottak, til tross for at de har fått opphold i Norge. Årsaken er at de ennå ikke har fått tildelt en kommune de kan bosette seg i. Antallet asylsøkere og flyktninger som får opphold øker stadig, noe som betyr hardere konkurranse om å få tilbud om å bosette seg i en kommune.

— Jeg vet ikke om jeg skal si at kommunene diskriminerer eller er selektive, men de gjør i hvert fall det som er lettest for dem, sier Andreassen.