• – Fornyelse krever endring, ikke bare i ord, men også i handling og praksis, sa den omstridte nestlederen i KrF, Inger Lise Hansen, da hun talte under årsmøtet til Oslo KrF tirsdag ettermiddag. FOTO: Scanpix

Kompromiss om bekjennelsesparagrafen.

Arbeidsutvalget foreslo i en resolusjon at bekjennelsesparagrafen bør erstattes med en verdiparagraf, men årsmøtet var ikke villig til å gå så langt.