Automatisk, selvbetjent grensekontroll innføres i første omgang som en prøveordning med to maskiner som er plassert ved ankomst for passasjerer som kommer fra land utenfor Schengenområdet.

pass4.jpg

Teknologien bygger på ansiktsgjenkjennelse og er en totrinnsoperasjon. Etter passering av første port, blir det tatt et bilde som sammenlignes med bildet på passet. Når teknologien kommer til at de to bildene er av samme person, blir neste port åpnet, og grensekontrollen er unnagjort. Passeringen tar ikke mer enn rundt 15 sekunder.

En grensekontrollør overvåker hele tiden automatene og kan overstyre dem hvis det er nødvendig. Ingen personlige opplysninger blir lagret, heter det på politiets hjemmeside.

— Det er ventet at EasyPass vil redusere ventetiden ved grensekontrollen. I første omgang omfatter ordningen nordmenn over 18 år, men den vil etter hvert bli utvidet til å gjelde reisende fra EU, EØS-land og Sveits, sier prosjektansvarlig Johan Østby i Politidirektoratet.

KONTOLL: Selvbetjente passkontroll EasyPass på Gardermoen.
POLITIET.NO