Den rekordstore eksporten har en verdi på 1,16 milliarder kroner.

Den største økningen i eksporten skyldes interessen for fryst hel torsk, og her står Kina for over halvparten av kjøpene.

Også klippfiskeksporten økte. Over 11.000 tonn klippfisk ble eksportert hovedsakelig til Portugal og Brasil, noe som er en økning på over 2.600 tonn.

Tørrfisk var ikke like populært i november og hadde en nedgang i eksportverdi på 21 prosent sammenlignet med november i fjor.