Har fått straumen tilbake

Dei fleste har fått straumen tilbake etter stort straumbrot på Nordvestlandet.