Legeforeningen går inn for både forbud og lovendring. I tillegg til røykeforbud i bil vil foreningen ha lovregulering av barnas rett til å puste i røykfri luft.

Foreningen vil dessuten ha 20-årsgrense for å kjøpe sigaretter og snus. Snusskap i butikkene må skjules, snus og røyk skal forbys i skoletiden, tobakksavgiften bør øremerkes til tobakksavvenning, og det må innføres bevillingsordning for salg av tobakk, foreslår foreningen.

— Norge er blant de land i Europa hvor tobakk er lettest tilgjengelig. Legeforeningen mener at antall utsalgssteder, som et minimum, bør begrenses til de utsalgssteder som selger alkohol, i praksis dagligvareforretninger. Disse er nøye med å ikke selge alkohol til mindreårige. Dersom salg av tobakk til mindreårige medfører at bevilgningen trekkes tilbake, vil de trolig også være flinke til å opprettholde aldersgrensen for salg av tobakk, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

Noen av Legeforeningens forslag er inspirert av den britiske legeforeningen.

— Den britiske legeforeningen foreslår et forbud mot røyking i biler for å verne barn mot passiv røyking. Arbeidstakerne har fått sitt vern etter rettigheter de har i arbeidsmiljøloven. Nå bør barna få tilsvarende, etter deres rettigheter i barneloven, sier Gjessing.

Bør røykeforbud i bil vedtas? Si din mening!