På fem år har administrasjonen i Oslo og Bergen vokst med 12 prosent. Antall forskere har bare økt med 3 prosent. Det gjør ansatte og studenter bekymret, skriver Aftenposten.

— Vi ønsker oss flere vitenskapelig ansatte, slik at vi kan få mer undervisning og tettere oppfølging. Det ble vi lovet da Kvalitetsreformen kom i 2004. Men hittil har vi ikke sett noe til det, sier Stian Skaalbones, leder for studentparlamentet i Oslo, til avisen.

Universitetsdirektør i Oslo, Gunn- Elin Aa. Bjørneboe, sier at ledelsen er klar over utviklingen, og at den er uønsket. Hun forklarer utviklingen med økte rapporteringsoppgaver fra eiere og andre offentlige kontrollmyndigheter.

Til sammenligning har Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet (NTNU) økt både administrasjonen og antall vitenskapelig ansatte de siste fem årene. Universitet for miljø- og biovitenskap i Ås er det eneste universitetet som har klart å minske administrasjonen i løpet av femårsperioden.