Heller ikke andre oljeselskaper er invitert til høringen om konsekvensene av de nye skattereglene, skriver Dagens Næringsliv.

Det er kun bransjeorganisasjonen Norske olje og gass som får møte og snakke oljeselskapenes sak i høringen.

— Det er svært uheldig at verken Statoil eller andre selskaper får møte til høring, fordi regjeringen har ikke gjort noen analyser av konsekvenser, ingen utredninger eller høringer med industrien før vedtaket ble gjort, sier Gro Brækken, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Ifølge avisen har Helge Lund sendt et brev til alle medlemmene i finanskomiteen etter at han fikk avslag på sitt ønske om å møte til høringen. I brevet advarer han på det sterkeste både mot skatteforslaget og prosessen rundt det, og ber om et eget møte med finanskomiteen.