Jenten kom fysisk uskadet fra ulykken. Hendelsen fant sted ved Evja planovergang i august i fjor, og torsdag la kommisjonen frem sin rapport.

— Problematikken med lyd på øret er gjentakende og økende, og Havarikommisjonen mener det er behov for å øke fokuset og iverksette tiltak mot dette problemet, skriver kommisjonen.

Den anbefaler derfor å vurdere om det trengs holdningskampanjer mot bruk av øretelefoner, samt rundt oppmerksomhet og det den kaller «mental tilstedeværelse i det generelle trafikkbildet».