Oljefondet skal ikke brukes som verktøy i norsk utenrikspolitikk, men investeringer i selskaper som driver på kant med loven skal ikke tolereres, forklarer Johnsen overfor Vårt Land.

— Dersom et selskap som produserer alkohol eller klær bryter grunnleggende menneskerettigheter eller står for grov miljøødeleggelse, så blir selskapene utelukket fra investeringene til oljefondet, sier han til avisen.

Han slår samtidig fast at Finansdepartementets mandat til Norges Bank om forvaltning av oljefondet ikke skal endres.

Oljefondet har med investeringer i 7.000 selskaper i 70 land en eierandel på 1,3 prosent av alle verdens børsnoterte selskaper.