Statsminister Erna Solbergs regjering legger opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondets verdi i statsbudsjettet neste år. Det tilsvarer etter det NTB erfarer 4 milliarder mer enn den avgåtte rødgrønne regjeringen. Det meste av disse pengene vil trolig gå til skattelettelser.

Selv om det legges opp til å bruke mer oljepenger, betyr dette at Høyre/Frp-regjeringen dermed ønsker å bruke samme prosentandel av oljefondets verdi som de rødgrønne.

De rødgrønne la opp til å bruke 54 milliarder færre oljekroner enn det handlingsregelen åpnet for. Totalt la den rødgrønne regjeringen opp til å bruke 135 milliarder oljekroner i 2014.

Vokser raskt

Oljefondets raske vekst er årsaken til at den nye regjeringen kan bruke noe mer oljepenger, uten å måtte gå ut over den avgåtte regjeringens grense på 2,9 prosent.

Statens pensjonsfond utland, som er oljefondets egentlig navn, er ventet å nå en verdi på rundt 5.000 milliarder kroner innen utgangen av året. Anslaget er nesten 300 milliarder høyere enn det de rødgrønne la til grunn i sitt budsjett.

Høyre/Frp-regjeringen legger fredag fram sine forslag til endringer i de rødgrønnes budsjett for 2014 for Stortinget. Regjeringen må deretter forhandle med Venstre og KrF, som den har en samarbeidsavtale med, for å få flertall for budsjettet i Stortinget. Disse samtalene starter over helgen.

— Når landet har fått en ny regjering, skal landet få ny politikk. Vi har lovet mye i valgkampen og har vært klare på mye overfor velgerne. Det blir en ny kurs, og vi tar noen skritt. Men vi har hatt kort tid på oss og har derfor måttet gjøre det beste ut av den situasjonen, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Fjerner arveavgiften

I sitt budsjettforslag foreslår regjeringen blant annet å senke skattesatsen for alminnelig lønnsinntekt fra 28 til 27 prosent.

Den rødgrønne regjeringen foreslo å kutte selskapsskatten fra en sats på 28 til 27 prosent. Nå gjøres altså det samme for personbeskatningen, forutsatt at Høyre og Fremskrittspartiet får Stortinget med seg.

Ifølge budsjettlekkasjer vil de blåblå også skrote arveavgiften i sin helhet. Regjeringen varsler også 1,8 milliarder mer til bedre riks- og fylkesveier, ifølge Bergens Tidende.

Regjeringen legger også opp til å bruke over 300 millioner ekstra på etter- og videreutdanning for lærere. Torsdag kveld ble det også kjent at det legges opp til å bruke 150 millioner ekstra på uttransport av asylsøkere neste år.

Samtidig vil ikke regjeringen i sin tilleggsproposisjon gå inn for de rødgrønnes forslag om elleve måneders studiestøtte, ifølge NRK.

Regjeringen vil også skrinlegge det rødgrønne forslaget om to barnehageopptak i året. Maksprisen videreføres på samme reelle nivå som i 2013.