— Disse, som i all hovedsak er eldre mennesker, blir diskriminert. Også av det offentlige, sier styreleder Ingeborg Moræus Hanssen i Seniornett til Dagsavisen.

Tallet 400.000 er basert på tall fra Statistisk sentralbyrå, samt fra Danmark og Sverige. Det finnes ikke tall for nordmenn som er eldre enn dette, men det er anslagsvis 200.000 nordmenn over 79 år som knapt bruker internett.

Totalt kan det være så mange som 600.000 nordmenn som aldri eller sjelden bruker internett.

Ingeborg Moræus Hanssen mener det er et offentlig problem at så mange mennesker ikke bruker nettet når staten forventer at alle skal gjøre det. Hun viser til at det forutsettes at man har kontakt med alt fra Skatteetaten og Nav til banker, leger og andre offentlige etater på nettet.

— Det er en offentlig oppgave å få disse på nett. Man kan ikke vente på at de skal dø, sier hun.

Regjeringen er opptatt av at flest mulig skal komme seg på nettet, forsikrer statssekretær Paul Chaffey (H) i Kommunaldepartementet.