Riksrevisjonen kritiserer sykehusdirektører

Riksrevisjonen kritiserer landets sykehusdirektører for dårlig kostnadskontroll i en gjennomgang av 47 sykehus. Også tillitsvalgte er sterkt kritiske til økonomistyringen.