- Jeg fortjener dødsstraff

Overfor en psykiater i fengselet ga Joe Erling Jahr uttrykk for at han fortjener dødsstraff for drapet på Benjamin Hermansen.