Avklarende bevisvurdering fra retten

Førstelagmann Asbjørn Nes Hansen ga en avklarende bevisvurdering til de ti kvinner og menn som tirsdag formiddag skal ta standpunkt til om Viggo Kristiansen er skyldig eller ikke.