Oljevann truer torskens gyteevne

Nordsjøtorsken trues av oljeholdig vann fra plattformene. En ny studie viser at utslippene av såkalte alkylfenoler forsinker hunntorskens gytestart, noe som kan ha store effekter på bestandens formeringsevne.