Vil gi nikotinslaver status som syke

Røykere som vil sneipe sigaretten for godt, må få fulle pasientrettigheter og et eget tilbud om trinnvis behandling av fastlegen.