Økt erstatning for rovviltskader

Oslo: Regjeringen vedtok fredag en ny forskrift for erstatning av husdyr ved rovviltskader. I tillegg til en lovfestet rett til erstatning vil forskriften også føre til en økning i utbetalingene per dyr.