Pålegger statlige etater å ansette innvandrere

Regjeringen pålegger alle statlige etater å ansette flere personer med innvandrerbakgrunn.