Gjennomgikk mobiltrafikken

Lensmannsbetjent Rune Utne Reitan brukte mye av formiddagen til å gå gjennom mobiltrafikken til Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo Haukeland drapsnatten.