Hanne Harlem inhabil i skandalerettssak?

Justisminister Hanne Harlem kan ha misbrukt sin stilling til å trenere Norges største erstatningssak mot staten, skriver jusstudentenes fagblad Stud. Jur.