Seks nye vassdrag vernes

Norges vassdrags- og energidirektorat går inn for å verne seks nye vassdrag i Hordaland.