Eksplosjonsartet brann i Oslo

Oslo (NTB): Eksplosjonsfare hindrer brannmannskaper å ta seg inn i en industribygning som står i brann i Hasleveien i Oslo.