- Like ille om kvinnen slår

Det hjelper ikke at kvinnen gjør mindre skade. Vold er det uansett.