Tilsette kan ta over sjukehusdrifta

Sjukehuset i Florø kan bli prøvd omgjort til ein privat institusjon.