- Fattig rettsvesen gir spillerom for korrupsjon

Militæret får enorme beløp til nye våpen. Justisvesenet blir avspist med en brøkdel, til forsvar mot en enorm bølge av økonomisk, organisert og annen kriminalitet. - Er dette riktig fordeling? lurer Eva Joly.