Breane i vest dreg seg attende

Etter 12-13 år med jamn og sterk framrykking har Briksdalsbreen tatt seg ein pust i bakken. I sommar sveitta bretunga inst i Oldedalen bort 16 meter is.