Trolig flertall for at homofile skal få adoptere stebarn

Regjeringen vil etter alt å dømme få flertall for et forslag om at homofile som lever i partnerskap skal få adoptere stebarn.