Grunnstøtt kystvaktskip lenses for olje

Lensingen av dieselolje fra det grunnstøtte kystvaktfartøyet «Barentshav»er startet.