Rekordmange barnevern-barn

I alt 31.900 barn fikk hjelp fra barnevernet i løpet av 2000. Aldri har så mange mottatt tiltak fra barnevernet i løpet av et år.