Kan bli påbudt å merke katter

Det kan bli påbudt å merke katter. Et forslag om å innføre lovfestet merkeplikt foreslås av Statens dyrehelsetilsyn.