Les rådene fra Utenriksdepartementet

400-500 nordmenn jobber i FN-systemet. Selv om det hadde jobbet 1000 nordmenn hadde vi ikke vært overrepresentert, ifølge Utenriksdepartementet.