Går ut over Fylkesmannen

Fylkesmann Svein Alsaker beklager at han ikke skal ha ansvar for miljø og landbruk. Derimot "overtar" han Fylkeslegen og Utdanningsdirektøren.