100 millioner til læremidler

Stortinget har bevilget 100 millioner kroner til å fortsette utlånsordningen av lærebøker for elever i den videregående skolen.