Besetningene befinner seg i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Oppland. Tilsynet gir ikke mer detaljerte opplysninger om beliggenheten.

Disse dyrene er lokalisert og flyttes ikke fra sine besetninger før endelig diagnose er avklart, opplyser Mattilsynet.

Veterinærinstituttet venter på prøvesvar fra EUs referanselaboratorium i England for å få bekreftet eller avkreftet om den første av disse fem dyrene har kugalskap. Svarene kommer tidligst i midten av neste uke.