Politiforum har fått tilgang til eposten Monika-varsleren Robin Schaefer skriver om i boken sin. Den viser at visepolitimester Gunnar Fløystad, som da var leder for retts— og påtaleenheten i Hordaland, 17. mars ba om at saken skulle bli gjenopptatt og at en gruppe skulle gjennomgå saken.

- Møttes aldri

Men gruppen møttes aldri for å se på saken.

«Slik det ligger an nå, er det etter mitt skjønn likevel nødvendig at de som hadde, og fortsatt har, ansvaret for saken og kjenner denne, gjennomgår den med sikte på å vurdere innholdet i de anførsler som fremmes. Jeg ber i første omgang at dere som har ansvaret innen deres ansvarsområder (påtale, kteknisk, Sotra) gjennomgår anførslene punkt for punkt og ser om det er noe vi kan og bør gå videre med eller ikke», skriver Fløystad i e-posten som politiets fagblad har fått tilgang til.

Gjenåpnet to mnd. senere

Eposten ble sendt til fire personer som hadde ansvar for deler av etterforskningen. Fløystad ønsker ikke å kommentere saken overfor Politiforum.

Først to måneder senere, da Monika-saken sprakk i mediene, og bistandsadvokaten til Monikas mor begjærte gjenopptakelse, ble saken gjenopptatt av Hordaland politidistrikt.