• ECSTASY-ØKNING: Det er i 2015 beslaglagt tre ganger så mye ecstasy som i toppåret 2002, da stoffet som også går under betegnelsen MDMA nådde sin foreløpige popularitetstopp i Norge. FOTO: POLITIET

Tredoblet beslag av ecstasy. Salg på nettet i kraftig vekst.

Det har aldri vært beslaglagt større mengder ecstasy (MDMA) i Norge enn i 2015. Det viser tall Kripos legger frem i dag.