«Tar det med karakterer først, det er altså en anbefaling fra OECD»

Publisert Publisert

SKOLE: Høyre og Erna Solberg har flere forslag til å forbedre skolen. Karakterer på barneskolen er ett av de mest kontroversielle. Foto: JAN M. LILLEBØ (ARKIV)

  • Christian Lura
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Rødgrønn og blå side er enige om mye i skolepolitikken, men der de er uenige, er motsetningene steile.

Høyre går for eksempel inn for karakterer i barneskolen fra 5. klasse. I debatt med Stine Renate Håheim (Ap) på NRK1 14. august sa Stefan Heggelund (H) at Høyre vil ha karakterer i noen basisfag fra 5. klasse.

Heggelund er medlem av Unge Høyre og bystyrepolitiker i Oslo, og han står på 6. plass på Oslo Høyres nominasjonsliste. Han ble utfordret av Håheim på at forskere mener karakterer kan virke demotiverende på barneskolen. Heggelund svarte:

— Tar det med karakterer først, det er altså en anbefaling fra OECD, så det er ikke riktig, som Stine Renate sier, at alle er imot dette.

- Uenig i tolkning

Påstanden fikk umiddelbar respons på Twitter, der flere, inkludert Utdanningsforbundet, hevdet at Heggelund tok feil om OECD.

Det er ikke første gang Høyre har brukt OECD som sannhetsvitne for at karakterer i barneskolen er rett medisin. Elisabeth Aspaker, Høyres skolepolitiske talskvinne på Stortinget, har hevdet det samme i flere intervjuer. Kunnskapsdepartementet har tidligere tilbakevist at OECD anbefaler karakterer på barnetrinnet.

I en e-post til faktasjekk.no skriver Heggelund:

«OECD anbefalte i sin rapport om norsk ungdomsskole at overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen burde bedres. Aftenposten omtalte 28. februar 2011 et seminar med OECDs evalueringsteam hvor det ble anbefalt at på barnetrinnet bør elevene få en forståelse av hva som forventes av dem, og de må få en innføring i hva tallkarakterer betyr. Høyre mener dette støtter en gradvis innføring av karakterer fra 5.trinn fordi det er nødvendig å gjøre elevene bedre forberedt på vurderingssystemet som venter dem på ungdomsskolen. Derfor vil Høyre ha en myk og forsiktig overgang til karakterer, med start i to fag fra femte klasse. Høyre og SV er uenig i tolkningen av OECDs råd og hvordan OECDs råd bør følges opp i praksis. Høyre er opptatt av å gjøre elevene best mulig forberedt til skolehverdagen som venter dem på ungdomsskolen. Da må elevene på barneskolen få oppleve hvordan karakterer virker. Det hjelper ikke å bare fortelle dem om en skala fra 1 til 6.»

- Kan forvirre elevene

OECD-rapporten som Høyre viser til, heter «Improving lower secondary schools in Norway» og ble utgitt i 2011. Forskerteamet som sto bak, skulle komme med råd til hvordan ungdomsskoletrinnet kunne forbedres.

På side 136 står følgende om karakterer: «Students note that the transition into lower secondary with a new grading system can be abrupt, and they may be confused by their grades.»

Oversatt: «Elever påpeker at overgangen til ungdomsskolen med et nytt karaktersystem kan være brå, og de kan bli forvirret av karakterene.»

Men OECD skriver videre at dette er et symptom på et problem, ikke et problem i seg selv. Det er lite kunnskap om hvordan lærere gir tilbakemeldinger til elever på barneskolen, og dårlige eller manglende tilbakemeldinger kan føre til at elevene ikke forstår sammenhengen mellom vurdering og karakterer.

«[They] may not understand or have the self-knowledge to understand their learning gaps. This can affect their motivation (...)», skriver OECD-forskerne.

Oversatt: «[De] risikerer ikke å forstå, eller ha selvinnsikt til å kjenne til, egne kunnskapshull. Dette kan påvirke motivasjonen deres (...)»

Anbefaler ikke karakterer

Til slutt i rapporten kommer forskerne med sine anbefalinger. En av anbefalingene er å forbedre vurderingene på barneskolen. Men de anbefaler ikke noen steder å innføre tall- eller bokstavkarakterer som ledd i denne vurderingen.

Høyre mener likevel at rapporten kan tolkes dithen. For å få dette avklart, tok vi kontakt med Kirsti Klette, en av forskerne som står bak OECD-rapporten. Klette er professor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Dette svarte Klette:

«Vi (OECD) anbefaler ikke å innføre karakterer på barnetrinnet i denne rapporten - tvert imot. Men vi anbefaler en bedre introduksjon til karakterer i overgangen barnetrinnet/ ungdomstrinnet - især viktige for svake elever som er uforberedt på denne type vurdering og som lett blir demotivert av å stadig få en 2'er uansett egeninnsats. Det er argumentet bak bedre 'assessment practices' i overgangen barnetrinn / ungdomstrinn.»


Rate: Feil

Påstand: «Tar det med karakterer først, det er altså en anbefaling fra OECD»

Kilde for påstand: Stefan Heggelund (H) i valgsending på NRK 14. august 2013

Vår konklusjon: OECD anbefaler riktignok å bedre vurderingene av elevene i barneskolen. Men Heggelund drar det for langt når han sier at innføring av karakterer er en anbefaling fra organisasjonen. Dette finnes det ikke dekning for i rapporten han viser til. En av forskerne bak OECD-rapporten avviser også at de anbefaler innføring av karakterer.

Vurdert av: Tor Olav Mørseth, nyhetsredaktør

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. 67 ungdommar testa i Kvam - no er resultata klare

  2. Kvinner på randen gjenforenes. – Det er et skrik om hjelp. Vi må redde et teater.

  3. – 5000 døde i Sverige. 230 i Norge. Det er ganske utrolig.

  4. Dette sier Branns sportssjef om en mulig Forren-overgang

  5. – Vi får sårende spørsmål som ingen andre foreldre får

  6. Undertegnet presidentordre om sosiale medier

  1. Faktasjekk