• ALTERNATIV BEHANDLING: Helsesøstre og leger etterlyser bedre regelverk for å gi barn alternativ behandling. FOTO: NTB scanpix

Helsesøstre vil ha aldersgrense for alternativ behandling

Landsgruppen av helsesøstre (NSF) er kritiske til alternative behandlingsformer rettet mot små barn. De mener Norge bør vurdere aldersgrense, slik Sverige har.