Strid om reklame i skolebøker

Unge Høyres Harald Victor Hove vil spare millioner på å ha reklame i skolebøkene i grunnskolen i Bergen. Byråd Hans-Carl Tveit vil heller spare penger på gode avtaler med forlagene.