- Fire av ti lån er for høye

Nær 40 prosent av nye boliglån fra norske banker er større enn hva Kredittilsynet anbefaler.