Slutt på dobbeltstraff for trygdesvindlere

Myndighetene har ikke anledning til straffe en trygdesvindler ved først å inndra trygden, og deretter reise straffesak. Det er i strid med menneskerettighetene, slår Høyesterett fast.