Tillitsvalde utan tillit til Norman

Konfliktane mellom statsråd Victor Norman og dei tillitsvalde i sentralforvaltninga tårnar seg opp. Dei tillitsvalde erklærer nå direkte mistillit til Norman.